Nainstalujte si:
       

Pøeklad abdämmen; Abdämmung; abdämpfen


abdämmen = pøehradit, zatarasit, zahradit øeku, utìsnit, uzavøít (hrází), ohradit, ohrázovat, pøehrazovat, ucpat

e Abdämmung = zahrazení, pøehrazení (vodního toku), izolování, hrazení, násep, ohrázování

abdämpfen = utlumit, zmírnit, tlumit, odusit, dusit, spaøit, oslabit


Next: abdecken; Abdecken; Abdecklack    ablösen; Ablösen; Ablösung