Nainstalujte si:
       

Překlad abdachen; Abdachung; Abdampf


abdachen = strhnout střechu, dát mírný sklon, odstranit střechu, zešikmit, zkosit, sklonit

e Abdachung = sklon, svah, úbočí, spád, skosení, stržení nadložních vrstev, sklon střechy, spád povodí, spád střechy

r Abdampf = výfuková pára, využitá pára, odpadní pára, použitá pára, výstupní pára, odpar, výfuk


Next: abdampfen; abdanken; Abdankung    abliefern; Ablieferung; Ablieferungssoll