Nainstalujte si:
       

Překlad abböschen; Abbrand; abbrechen


abböschen = svahovat, dělat svah, skopávat, srovnat svah, skopat do svahu, udělat svah

r Abbrand = výpalky, výpražek, výpražky, opal, propal, ztráta na palivu, vyhoření, okuje, opálení, vyhoření tuhého paliva, ožeh

abbrechen = ulomit se, odlomit se, odlamovat se, náhle přestat, náhle ukončit, ulomit, olámat, odlomit, zlomit, urazit, utrhnout, přetrhnout


Next: Abbrechen; abbremsen; Abbremsung    Ablaufrohr; ablegen; Ablegen