Nainstalujte si:
       

Překlad abbestellen; abbezahlt; abbiegen


abbestellen = zrušit, odříci, odvolat objednávku, zrušit objednávku, odřeknout

abbezahlt = splacen, splacena, splacený, splácený, uhrazený

abbiegen = zahýbat, odbočit, odbočovat, zabočit, odchýlit se, odchýlit se z cesty, ohnout, ohýbat, sehnout se dolů, odehnout, odchýlit (stranou), vychýlit


Next: Abbiegen; Abbild; abbilden    Ablader; Ablage; Ablagebox