Nainstalujte si:
       

Překlad Zwist; Zwitter; Zyklon


r Zwist = spor, roztržka, rozepře, rozbroj, rozmíška, různice, svár, pře

r Zwitter = obojetník, obojaký květ, obojpohlavní tvor, obojetný člověk, ryba mající jikry i mlíčí

r Zyklon = smrš, cyklon (jedovatý plyn), větrná smrš, vírový odprašovač, cyklon, vírový rozprašovač, cyklon (meteorologie), cyklonový odlučovač, odstředivý odlučovač, cyklón


Next: Zyklus; Zylinder; Zylinderschloss    Zwischenstation; Zwischenstufe