Nainstalujte si:
       

Překlad Zwischenstück; Zwischenträger; Zwischenwand


s Zwischenstück = přizpůsobovací člen, spojovací kus, vložený kus, mezikus (vložka), distanční vložka (rozpěrná), mezerník, rozpěrná vložka, spojka, závěrová spojka, vedlejší kus, spojovací trubka, mezilehlý kus

r Zwischenträger = pomocná nosná, mezinosný průběh, nosný modulační průběh, udavač, mezilehlý nosník

e Zwischenwand = mezistěna, příčka, dělicí stěna, přehrážka, příčná stěna, hradicí stěna


Next: Zwist; Zwitter; Zyklon    Zwischenstation; Zwischenstufe