Nainstalujte si:
       

Překlad Zwischenschicht; Zwischenspeicher


e Zwischenschicht = podkladová nátěrová vrstva, vložka, proplástek, mezistrop, vložená vrstva, vnitřní vrstva, střední vrstva, přechodová vrstva, podsyp, mezilehlá vrstva

r Zwischenspeicher = vyrovnávací pamě, dočasná pamě, mezisklad, mezizdrž, mezilehlá pamě počítače


Next: Zwischenstation; Zwischenstufe