Nainstalujte si:
       

Překlad Zwischenlager; Zwischenlagerung


s Zwischenlager = krční ložisko (u hřídele), meziskládka, mezilehlé ložisko, vnitřní ložisko, pohotovostní sklad, vodicí ložisko, střední ložisko

e Zwischenlagerung = mezivrstva, uložení mezi 2 vrstvami, uložení mezi dvěma vrstvami, uskladnění během přepravy, meziuskladnění, meziskládka, prozatímní uskladnění, dočasná skládka


Next: Zwischenprodukt; Zwischenraum; Zwischenring    Zymbel; Zyste;