Nainstalujte si:
       

Pøeklad Zwiespalt; Zwiespältigkeit; Zwietracht


r Zwiespalt = roztržka, neshoda, rozpolcenost, rùznice, rozkol, rozdvojenost

e Zwiespältigkeit = neshoda, nesouhlas, odpor, rozpolcenost, nejednotnost

e Zwietracht = svár, rùznice, nesvornost, rozbroj, rozkol, rozpolcenost


Next: Zwinge; zwingen; zwingend    Zwischenstation; Zwischenstufe