Nainstalujte si:
       

Překlad Zweifel; zweifelhaft; zweifellos


r Zweifel = pochybnost, skepse, obava, nejistota, pochybování, pochybnosti

zweifelhaft = sporný, problematický, nejistý, nerozhodný, nekalý, podezřelý

zweifellos = bez pochyby, bezpochybně, nepochybně, nade vší pochybnost, bezesporu, bez pochyb, nepochybný, bezesporný, prostý pochyb, prostý pochybnosti, jistý, axiomatický


Next: zweifelsfrei; zweiflügelig; Zweig    Zwiespalt; Zwiespältigkeit; Zwietracht