Nainstalujte si:
       

Překlad Zwangsvollstreckung; zwangsweise; Zweck


e Zwangsvollstreckung = nucený výkon, donucovací právní výkon, výkon rozhodnutí, soudní řízení, vynucení, donucovací výkon

zwangsweise = nuceně, donucení, z přinucení, z donucení, vynucený, nevyhnutelný

r Zweck = záměr, cíl (účel), smysl, význam, účelový


Next: zwecklos; zweckmäßig; Zweckmäßigkeit    Zweispitz; zweistellig; Zweitschrift