Nainstalujte si:
       

Překlad Zwangslage; zwangsläufig


e Zwangslage = tíseň, dilema, obtížná volba, vynucená poloha, nucená poloha, nucená situace, stísněnost, nucenost, nevolnost

zwangsläufig = nucený, nuceně, nutkavý, nutný, vázaný (pohyb), neodvratný, odvrácený, plynulý, vynucený


Next: Zwangsvollstreckung; zwangsweise; Zweck    zweischichtig; zweiseitig; Zweisitzer