Nainstalujte si:
       

Překlad Zuwendung; zuwerfen; Zuwiderhandlung


e Zuwendung = věnování, studijní podpora, stipendium, podpora, dotace, příděl, finanční podpora, podpora (finanční)

zuwerfen = bouchnout, přirazit, zaházet, zasypat, přihodit, hodit, přihazovat

e Zuwiderhandlung = nezachování předpisů, odpor, protiprávní jednání, nedodržení předpisů, nedovolené jednání, jednání v rozporu, odporování, přestupek, čin odporující (něčemu)


Next: zuwinken; Zuzahlung; zuziehen    Zündfolge; Zündleitung; Zündmaschine