Nainstalujte si:
       

Překlad Zuwachs; zuwachsen; zuwarten


r Zuwachs = růst, vzrůst, nárůst, zvětšení, zvýšení, přibytí, přibývání, inkrement

zuwachsen = přibývat, přibýt, srůstat, srůst, růstem se spojit, přirůst, narazit sud

zuwarten = posečkat, poshovět, očekávat, vyčkat, čekat


Next: zuweisen; Zuweisung; zuwenden    Zügigkeit; Zündapparat; zünden