Nainstalujte si:
       

Překlad Zustandsgröße; zuständig; Zuständigkeit


e Zustandsgröße = stavová proměna, stavová veličina, stavový veličina, stavová funkce, výstupní proměnná, stavová proměnná

zuständig = oprávněný, kompetentní, příslušející, patřící, náležitý, kompetenční, příslušných

e Zuständigkeit = kompetence, pravomoc, oprávněnost, kompetentnost, oprávnění


Next: Zuständigkeitsbereich; zustellen; Zustellung    zuversichtlich; zuviel; zuvorkommen