Nainstalujte si:
       

Překlad Zusammenstellung; Zusammenstoß; zusammenstoßen


e Zusammenstellung = přehled, sestavení, složení dohromady, smontování, sestava, sborník, shrnutí, přehledy, sumarizace, sestavování, skládání (dohromady), složení

r Zusammenstoß = bouračka, náraz, kolize, vzájemný náraz, vzájemná srážka, konflikt, spor, střet, střetnutí, utkání, zápas, setkání

zusammenstoßen = přirazit, srazit se, narazit, narazit na sebe, nabourat se, střetat se, utkat se, sousedit, hraničit, sousedit spolu, roztlouci, roztlouct


Next: zusammenstürzen; zusammentragen    Zusatzleistung; Zusatzmittel; zusätzlich