Nainstalujte si:
       

Překlad Zusammensetzung; zusammenstellen


e Zusammensetzung = montáž, skládání, složení, struktura, skladba, sestava, složenina, kompozitum, spojování, sestavování, sesazení, sestrojení

zusammenstellen = sestavit, složit, shrnout, seskupit, seskupovat, postavit dohromady, skládat (dohromady), smontovat, montovat, dát dohromady, sestrojit, sestavovat


Next: Zusammenstellung; Zusammenstoß; zusammenstoßen    Zusatzbelastung; Zusatzfunktion; Zusatzgerät