Nainstalujte si:
       

Překlad Zündstoff; Zündtemperatur; Zündung


r Zündstoff = podnět, třaskavina, výbušnina, zápalný materiál, prachový materiál, prachový násyp

e Zündtemperatur = teplota zážehu, teplota vznětu, teplota vzplanutí, teplota vznícení, teplota zapalování, zapalovací teplota, teplota hoření, teplota samozápalu, samozápalnost

e Zündung = zažehnutí, rozněcování (rozbušky), vzněcování, iniciace, odpálení nálože, odpal, zapalování, zážeh, roznět, zápal, vznícení, roznícení


Next: Zündungsverstellung; Zündverstellung    zwei; zweideutig; zweifach