Nainstalujte si:
       

Překlad Zündmittel; Zündpunkt; Zündspannung


s Zündmittel = trhavina, prostředky trhací techniky, roznětný prostředek, rozněcovadlo, výbušina, zapalovadlo, zápalná látka, trhavý prostředek, zažehovací prostředek

r Zündpunkt = bod zápalnosti, bod zážehu, teplota zápalnosti, bod hoření, okamžik zážehu, bod zážehu anody, bod vznětu, teplota zážehu


Next: Zündstoff; Zündtemperatur; Zündung    zwecklos; zweckmäßig; Zweckmäßigkeit