Nainstalujte si:
       

Překlad Zopf; Zopfende; zornig


r Zopf = vrkoč, copánek, pletenec vlasů, přadénko, provazec, houska, zaplétané pečivo, horní čelo (výřezu), čep (výčnělku), vršek (vrcholek), vrchol sloupu, vrcholek

s Zopfende = čelo, oddenek, tenký konec, vrchol stromu, vrcholek stromu, vršek

zornig = rozhněvaný, rozkacený, zlostný, rozzlobený, hněvivě


Next: zottig; zögern; zögernd    zuversichtlich; zuviel; zuvorkommen