Nainstalujte si:
       

Překlad Zigarettenstummel; zimmern; Zimmerung


r Zigarettenstummel = oharek cigarety, zbytek cigarety, nedopalek, špaček, vajgl, cigaretové oharky

zimmern = dřevit, opatřit výdřevou, tesat, budovat (důlní dílo), pažit, vázat (tesařsky), přitesávat, otesávat, roubit, sroubit, otesat (4. p.)

e Zimmerung = pažení, výdřeva, roubení, stavění výztuže, dřevěná výztuž, budování výztuže, budování (důlního díla), dveřej (důlní), vyztužování (důlních děl), stavěcí výztuže


Next: zimperlich; Zimperlichkeit; Zinke    Zuschuss; zuschütten; zusehen