Nainstalujte si:
       

Překlad Zielen; ziellos; Zielpunkt


s Zielen = míření, namíření, zamíření, zaměřování, cílech (2.p.), cílům

ziellos = bez cíle, neúčelný, neúčelně, bezúčelně, nepřechodný (o slovesu), bezcílný, nazdařbůh

r Zielpunkt = záměrný cíl, cíl, cílový bod, meta, koncový bod, cíl letu


Next: Zielsetzung; ziemlich; zieren    zuschieben; zuschießen; Zuschlag