Nainstalujte si:
       

Překlad Ziehung; Ziel; zielen


e Ziehung = losování, táhnutí, tažení, nákup deviz MMF, vystavení směnky, vystavení šeku

s Ziel = cíl (čeho), konec, meta, terč, účel, úmysl, záměr, směr, lhůta, úvěrová lhůta, doba splatnosti, splatnost

zielen = zacílit (geodezie), mířit, zamířit, namířit, zaměřit (např. přístroj), zaměřovat, směřovat


Next: Zielen; ziellos; Zielpunkt    Zusatzleistung; Zusatzmittel; zusätzlich