Nainstalujte si:
       

Překlad Zeugungsfähigkeit; ziehen; Ziehen


e Zeugungsfähigkeit = potence, pohlavní potence, plodnost, schopnost plození, plodivost

ziehen = táhnout, tahat, přitahovat, vytáhnout, vytahovat, zatáhnout, přetahovat, provléci, provléct, protahovat, upozornit na sebe, vtahovat

s Ziehen = vytahování, protahování, vtahování, přesouvání, tažení skla, drážkování plynulým pohybem, tvarování v zápustce, stahování kmitočtu, zvednutí


Next: ziehen; Ziehklinge; zieht    zusammenziehen; Zusammenziehung; Zusatz