Nainstalujte si:
       

Překlad Zerwürfnis; Zettel; Zeug


s Zerwürfnis = roztržka, neshoda, rozmíška, různice, spor, rozervanost, nehoda, hluboký konflikt

r Zettel = lístek, oznámení, cedule, cedulka, plakát, vývěska, etiketa, průvodka, nálepka, stvrzenka, ústřižek, útržek

s Zeug = schopnost, náčiní, látka, hmota, krámy, haraburdí, bezcenná věc, nářadí, postroj, řemení, bavlněná látka, papírovina


Next: zeugen; Zeugenaussage; Zeugnis    zusammentreten; zusammenwirken