Nainstalujte si:
       

Překlad Zersplitterung; zersprengen; zersprengt


e Zersplitterung = rozptýlení, rozptyl, rozptylování, roztříštěnost, atomizace, rozdrobení, rozptýlenost, rozštěpení, tříštění, rozbití

zersprengen = rozbít, roztříštit, rozprášit, roztrhnout, roztrhat, zlomit, rozptýlit, odpojit, prasknout, puknout, rozbíjet, rozehnat

zersprengt = rozražený, roztržen, rozstřílen, zlomen, rozprášen, rozbitý


Next: zerspringen; zerstampfen; zerstäuben    Zusammenpressen; zusammenrollen