Nainstalujte si:
       

Překlad Zersetzung; zerspalten; zersplittern


e Zersetzung = rozklad, rozvrat, úpadek, rozkládání, rozpad, rozpojování, rozštěpení

zerspalten = rozštípat, rozštěpit, rozštípnout, štěpit, rozvracet, rozštěpovat, roztříštěný, rozštěpený

zersplittern = tříštit, roztříštit, roztřískat, rozdrobit, rozptylovat, rozptýlit, rozbít se, tříštit se, roztříštit se, rozptylovat se


Next: Zersplitterung; zersprengen; zersprengt    Zusammenprall; zusammenpressen