Nainstalujte si:
       

Překlad Zehrung; Zeichen; zeichnen


e Zehrung = strava, stravné, útrata, úbytě, chřadnutí, proviant, hubnutí, stravování, jídlo na cesty

s Zeichen = signál, návěst, značka, označení, cejch, znak, odznak, známka, příznak, náznak, souhvězdí, znaménko

zeichnen = rýsovat, nakreslit, narýsovat, vykreslit, zobrazovat, zobrazit (4. p.), líčit, vylíčit, popisovat (4. p.), značit, označit, označit značkou


Next: Zeichnen; Zeichner; zeichnerisch    zurückdrehen; zurückerhalten; zurückerstatten