Nainstalujte si:
       

Překlad Wollhaar; wollten; Wollust


s Wollhaar = lanugo, vlas vlny, vlněný vlas, pravá vlna, podsada

wollten = chtěli by, chtěli jsme, chtěl jste, chtěl byste, chtěla jste, chtěla byste, bychom chtěli, byste chtěl, by chtěli, chtěli bychom, chtěly bychom

e Wollust = rozkoš, vilnost, zanícení, smyslná rozkoš, chlípnost


Next: wollüstig; woran; worauf    Zivil; Zivilsache; Zoll