Nainstalujte si:
       

Překlad Wisch; wischen; Wischer


r Wisch = hadr, věchet, utěrka, povříslo, věchýtek, vích

wischen = pádit, smazat, letět, vytírat, stírat, utírat, smaž, otírat

r Wischer = utěrka, utěrák, stírač, stěrač, důtka, mžikový impulz, stíračový kontakt, kontakt se samočinným návratem, hadr, těrka


Next: wispern; wissen; Wissen    Zielsetzung; ziemlich; zieren