Nainstalujte si:
       

Překlad Wirtschaftsprüfung; Wirtschaftsverkehr


e Wirtschaftsprüfung = kontrola uzávěrky, revize bilance, účetní audit, audit, hospodářská kontrola, revize hospodaření

r Wirtschaftsverkehr = hospodárný provoz, hospodárná doprava, obchodní styk, ekonomický provoz, hospodářská doprava


Next: Wisch; wischen; Wischer    Zielen; ziellos; Zielpunkt