Nainstalujte si:
       

Překlad Wirtschaftsordnung; Wirtschaftsprüfer


e Wirtschaftsordnung = hospodářský systém, hospodářský system, hospodářské zřízení, hospodářský zákon, ekonomický řád, hospodářský rád

e Wirtschaftsprüfer = auditoři, kontrolor, hospodářský kontrolor, hospodářský revizor, kontroloři hospodaření, revizor hospodaření, autorizovaný účetní znalec


Next: Wirtschaftsprüfung; Wirtschaftsverkehr    Ziehung; Ziel; zielen