Nainstalujte si:
       

Překlad Wirtschaftsbereich; Wirtschaftsgut


r Wirtschaftsbereich = hospodářská zóna, ekonomický obor, hospodářská oblast, hospodářské odvětví, oblast hospodářství

s Wirtschaftsgut = hospodářský statek, aktivum, hospodářské jmění, podnikové jmění vykazované v bilanci, ekonomický majetek, investiční majetek, hospodářské předměty


Next: Wirtschaftsordnung; Wirtschaftsprüfer    ziehen; Ziehklinge; zieht