Nainstalujte si:
       

Překlad Wirkungsbereich; Wirkungsdauer; Wirkungsgrad


r Wirkungsbereich = okruh působnosti, působiště, rozsah působení, okruh činnosti, proudový působnosti, okruh účinnosti, okruh účinku, rozsah kompetence, působnost, dosah působnosti, dosah účinku, územní obvod

e Wirkungsdauer = doba účinku, trvání, trvání účinku, doba působnosti, trvání účinnosti


Next: Wirkungskreis; Wirkungsweise; wirr    zerteilt; Zerteilung; Zertifikat