Nainstalujte si:
       

Překlad Wicht; Wichte; wichtig


r Wicht = trpaslík, šotek, skřítek, ubožák, darebák, capart, klouček, bídák

e Wichte = tíha, měrná hmotnost, měrná tíha, specifická váha, objemová síla, měrná váha, objemová hmotnost

wichtig = závažný, významný, podstatný, vážný, relevantní, platný, důležitě, důležité, důležití


Next: Wickel; wickeln; Wickler    Zeile; Zeilenabstand; zeilenweise