Nainstalujte si:
       

Překlad Wehen; wehklagt; Wehmut


e Wehen = děložní stahy, závěje, převisy, duny, písečné přesypy

wehklagt = naříkal, běduje, bědoval, bědujete, naříkáte

e Wehmut = zármutek, lítost, lítostivost, bol, tesknota, trud, žalost


Next: wehmütig; Wehr; Weib    Wölbung; wörtlich; Wrack