Nainstalujte si:
       

Překlad Weglänge; Wegnahme; wegnehmen


e Weglänge = dráha, doběh, dosah, délka trati, střední volná dráha

e Wegnahme = odstranění, zabavení, odebrání, dobytí, vzetí, odcizení, odnímání, zábor

wegnehmen = odstranit, oddělat, vzít, ukrást, odcizit, odebrat, brát, sebrat, odejmout, odnímat, odnít, sejmout


Next: Wegnehmen; wegräumen; Wegräumen    wolkenlos; wolkig; wollen