Nainstalujte si:
       

Překlad Wedel; wedeln; Wegegeld


r Wedel = smetáček na prach, mop, oháňka, ocas, ohon, kropáček (církev.), kropáč, péro, smeták na prach, ventilátor, větrák, výhonek

wedeln = ovívat (se), ovívat (vějířem), vrtět (7.p., čím), podlézat (komu), plazit se (před kým), chovat se patolízalsky (ke komu)

s Wegegeld = mýto, cestovné, mýtné, poplatek za silnici, silniční mýto


Next: wegen; Wegfall; wegfallen    wofür; wohl; wohlig