Nainstalujte si:
       

Překlad Weck; Wecken; Wecker


r Weck = šiška (dl.chléb), houska, žemle, dalamánek, dlouhý chléb

r Wecken = žemle, dalamánek, veka, dlouhý chléb, šiška, buzení, budíček

r Wecker = budíček, zvonek, návěstní zvonek, bzučák, časovač (timer), budič, náznak


Next: Wedel; wedeln; Wegegeld    Witterungseinfluss; Witz; Wochenendhaus