Nainstalujte si:
       

Překlad Wechselnehmer; wechselseitig; wechselt


r Wechselnehmer = první vlastník směnky, remitent, příjemce směnky, vlastník směnky, remitent směnky

wechselseitig = oboustranný, obousměrný, střídavě obousměrný, souvztažný, navzájem

wechselt = zamění, mění, vystřídá, přezouvá, přezuje


Next: Wechselverkehr; wechselweise; Wechsler    Wissenschaft; wissentlich; wittern