Nainstalujte si:
       

Překlad Wasserversorgung; Wasserwerfer; Wasserwerk


e Wasserversorgung = vodárenství, opatřování vody, dodávka vody, napájení, vodovod

r Wasserwerfer = vodní dělo, vodní tryskač, tryskač na opracování horniny, základkový tryskač, hydraulický tryskač

s Wasserwerk = úpravna vody, vodovod, vodní dílo, vodní stavba, vodní elektrárna


Next: Watt; wächst; Wächter    Wirksamkeit; Wirkstoff; Wirkung