Nainstalujte si:
       

Překlad Wasserstandmesser; Wasserstrahl; Wasserturm


r Wasserstandmesser = měřič vodní hladiny, měřič stavu vody, měřič vodní hladiny, vodoměr, vodočet

r Wasserstrahl = vodní paprsek, vodní proud, paprsek vody, vodní trysk, proud vody, trysk, trysk vody

r Wasserturm = vodojem, věžový vodojem, vodní věž, vodárenská nádrž, věžový vodovod, vodárna


Next: Wasserumlauf; Wasserverdrängung    wirblig; wirbt; wird