Nainstalujte si:
       

Překlad Wasserquelle; Wasserratte; Wasserrinne


e Wasserquelle = vodní zdroj, pramen, vřídlo, zřídlo, zdroj vody, vodní pramen

e Wasserratte = vodomil, hraboš vodní, zkušený námořník žertovně, zkušený plavec, zkušený námořník, plavec, myš vodní, hryzec (hraboš) vodní

e Wasserrinne = vodní žlábek, vodní strouha, erozní rýha, drážka pro odvod vody (na karoserii), koryto, okap, okapová roura


Next: Wasserrösche; Wassersack; Wasserscheide    Wippchen; Wippe; wippen