Nainstalujte si:
       

Překlad Wasserabgabe; Wasserablauf; Wasserableitung


e Wasserabgabe = vododajnost, odpařování vody, odvádění vody, spotřeba vody, vodní dávka

r Wasserablauf = otvor pro odvod vody, otvor pro výtok vody, vypouštěcí otvor, odvádění vody, odtok vody

e Wasserableitung = odvod vody, odvádění vody, odvodnění, odvodňovací zařízení, trativod, svádění vody


Next: Wasserabscheider; Wasseraufnahme    Windsichtung; Windung; Windverband