Nainstalujte si:
       

Překlad Warnvorrichtung; Warnzeichen; Warte


e Warnvorrichtung = návěstní zařízení, výstražné zařízení, varovné zařízení, signální zařízení, signalizační zařízení

s Warnzeichen = výstražná dopravní značka, značka nebezpečí, varovná značka, výstražná návěst, výstražné označení, výstražné znamení, výstražný signál, kontrolní značka, kontrolní signál, výstraha, výstražné značky

e Warte = stanoviště hlídky, hlídka, dozorna, hláska, velín, hlásná věž, rozhledna, strážní věž, pozorovatelna


Next: warten; Wartezeit; Wartung    wimmern; Wimpel; Windbeutel