Nainstalujte si:
       

Překlad Warnung; Warnungssignal; Warnungszeichen


e Warnung = výstraha, upozornění, napomenutí, signalizace, varováním

s Warnungssignal = výstražné návěstí, předvěst, výstražné znamení, výstražné návěstidlo, výstražné návěští, výstražná návěst, výstražný signál, předzvěst

s Warnungszeichen = dopravní výstraha, výstraha, výstražná značka (dopravní), výstražné znamení, výstražný signál


Next: Warnvorrichtung; Warnzeichen; Warte    willkommen; Willkür; willkürlich