Nainstalujte si:
       

Překlad Warnlampe; Warnleuchte; Warnsignal


e Warnlampe = výstražná lampa, světelná signalizace, světelná výstraha, výstražné svítidlo, varovná svítilna, výstražná svítilna, kontrolka, signalizační svítilna

e Warnleuchte = výstražné svítidlo, výstražné světlo, výstražná svítilna, varovné světlo, kontrolka, signalizační světlo

s Warnsignal = varovný signál, výstražné znamení, výstraha, výstražná návěst, varovací signál, výstražná značka, značka nebezpečí, výstražné návěstidlo


Next: Warnung; Warnungssignal; Warnungszeichen    Willensschwäche; willfährig; willig