Nainstalujte si:
       

Překlad Wärmer; Wärmespeicherung; Wärmestrahlung


r Wärmer = ohřívadlo, ohřívátko, vařič, nátepníček, ohřívací zařízení

e Wärmespeicherung = akumulace tepla, hromadění tepla, nahromadění tepla, uchovávání tepla, akumulátor tepla

e Wärmestrahlung = tepelné záření, vyzařování tepla, radiace, tepelné sálání, sálání tepla


Next: Wärmeübertragung; Wärter; Wäsche    Wirtschaftsbereich; Wirtschaftsgut