Nainstalujte si:
       

Pøeklad Wärmebeständigkeit; Wärmekonvektion; wärmen


e Wärmebeständigkeit = tepelná stálost, odolnost proti teplu, žáruvzdornost, tepelná pevnost, odolnost vùèi teplu

e Wärmekonvektion = konvekce tepla, proudìní tepla, vedení tepla, pøenos tepla, pøestup tepla proudìním

wärmen = ohøívat, zahøát, zahøívat, høát, vytápìt


Next: Wärmer; Wärmespeicherung; Wärmestrahlung    wirtschaftlicher; Wirtschaftlichkeit