Nainstalujte si:
       

Překlad Wärmeabgabe; Wärmeausdehnung


e Wärmeabgabe = sdílení tepla, výdej tepla, dodávka tepla, přijímání tepla, sdělení tepla

e Wärmeausdehnung = teplotní roztažnost, tepelné roztažení, dilatace teplem, délková roztažnost, tepelná roztažitelnost, roztahování teplem, tepelná roztaživost, roztažení teplem, tepelná dilatace


Next: Wärmebehandlung; wärmebeständig    Wirtschaft; Wirtschafter; Wirtschaftler